UB-10-G

UB-10-G

SAĞUKLI MEKANLAR OLUSTURUR

Doğal olmayan yapı malzemelerinde kullanılan kimyevi maddelerin, yer alt manyetizmanın yayınladığı elektromanyetik dalgaların, güneş ve diğer kaynaklardan gelen ultraviyole ve radyasyonik zararlı ışınımların insan sağlığını olumsuz etkilemesini ve bazı hastalıklara yol açmasını engellemenin bir yolu da yasadığımız mekanın inşasında bims (ponza) kullanmaktır. İşte bu yüzdendir ki Uluer Bims blokları yaşanabilecek doğal ve sağlıklı mekanlar oluşturur.

YÜKSEK ISI YALITIMI SAGLAR

Üretim teknolojisinin beraberinde hammadde olarak kullanilan bimsin; doğal, hafif ve gözenekli yapıya sahip olması nedeni ile ısı depo etme yeteneğinin mükemmel oluşu, kış aylarında ısıtmanın durması halinde çabuk soğumaya, yaz aylarında ise güneş etkisi altındaki yapı bileşenlerinin çevrelediği mekanlarda sıcaklıkların aşırı yüklenmesini önlediğinden Uluer Bims blokları yüksek ısı yalıtımı sağlar.

YANGINA DAYANIM SAGLAR

Yapı malzemelerinin bazıları bünyesinde bulunan kristal su nedeniyle yangına karşı dayanıksız olmaktadır. Bims agregaları ve üretiminde de ilave olarak herhangi bir organik madde kullanılmadığından yanmaz ve duman oluşturmaz. Uluer Bims blokları bims hammaddesinden imal edildiğinden yüksek sıcaklıklara karşı mükemmel dayanım sağlar ve yangına karşı en dayanıklı yapı elemanıdır.

SES YALITIMI SAĞLAR

Bimsten mamül yap elemanları homojen dağılmış essiz boşluklu yapısı, hafifliği, kristal suyu içermemesi gibi özellikleri ile kalıcı ses izolasyonuna sahip yapı malzemeleridir. Bu nedenle Uluer Bims blokları ile örülen duvarlar yüksek frekansa maruz mekanlarda bile sessiz bir ortam oluşturmaktadır.

SAĞLAMDIR (DEPREME DAYANIKLIDIR)

Doğal bims agregası ile teknolojik olarak üretilen Uluer Bims bloklan diğer yapı elemanlarına göre daha mukavemetli olup, (Karakteristik basınç mukavemeti ort. 1,9 N/mm2 dir) yüksek elastikiyet modülü sayesinde depreme son derece dayanıklıdır. Betona göre 6 kat daha elastik olduğu için deprem şoklarını,  kırıma ve çatlamaya uğramadan daha kolay soğurabilir ve deprem dayanımı sağlar.

ÇEVRE DOSTUDUR

Uluer Bims bloklarının imalinde son derece düşük bir enerji kullanım ihtiyacı söz konusudur. Üretiminde herhangi bir kimyasal veya biyolojik, malzeme ve teknik kesinlikle kullanılmamaktadır. Herhangi bir atık söz konusu değildir. Ayrıca üretim esnasında işçi sağlığı açısından herhangi bir tehlike kesinlikle bulunmadığından, izobims blokları çevre dostudur.

EKONOMİKTİR

İnşaatların diğer yapı elemanlarıyla yapılan duvarlarda kaba ve ince sıvaya ihtiyaç duyulurken. Uluer Bims olmayan dış sıvalarda daha az sıva kullanılması, iç duvarlarda direkt olarak alçı sıva uygulaması yapılması, uygulamada daha az zayiat vermesi, hızlı duvar imali, Örgü harçlarının daha az sarf olması gibi etkenlerden dolayı ekonomiktir.

HAFİFTİR

Duvar örgülerinde yapı elemanı olarak kullanılan elemanlann brim ağırlıklarının düşük olması, inşa edilen binanın ölü yük değerinin düşürülmesinde ok önemli bir etkendir, Bitmiş ve boyaya hazır hale gelmiş olan Uluer Bims bloklar ile yapılan duvarların tuğla ile yapılmış olan duvarlara kıyasla %7-34 arasında daha hafiftir. Bu da binanın statiği açısından önemli bir hafifliktir.